Железин
аграрно-техникалық
колледжі

ауыл шаруашылық саласындағы кәсіби білім
140400, Железинка а., Квитков к. 13
тел. +7 (71831) 21109


Железинский
аграрно-технический
колледж

профессиональное образование в сфере сельского хозяйства
140400, с. Железинка, ул.Квиткова 13
тел. +7 (71831) 21109

Оқу-өндірістік жұмыс

Оқу-өндірістік жұмыс

Оқытудың күндізгі түрі бойынша контингент 143 оқушыны құрайды.

2012-2013 оқу жылында оқыту 2 мамандық бойынша қазақ және орыс тілдерінде күндізгі оқу түрі бойынша келесі мамандықтарда жүргізіледі:

Оқыту коды және саласы: 1500000 — Ауыл шаруашылығы, мал дәрігерлігі және экология

Мамандығы: 1504000 — Фермер шаруашылығы (саласы бойынша)

Біліктілігі: 150406 2 — Ауыл шаруашылық өндірісінің тракторист — машинисті; 150408 2 — автомобиль жүргізушісі; 150410 2 — Слесарь — жөндеуші

Біліктілігі: 150401 2 — есепші; 150404 2 — аспазшы

Оқытудың нормативті мерзімі: 2 жыл 10 ай.

Оқыту коды және саласы: 1100000 — Көлік

Мамандығы: 1114000 — Дәнекерлеу ісі

Біліктілігі: 111404 2 — Газбенэлектрдәнекерлеу

Оқытудың нормативті мерзімі: 10 ай

Кәсіби дайындық курсының кәсіби оқу бағдарламалары оқытудың күндізгі түрі арқылы жүзеге асырылады. Оқу уақытының көлемі аптасына 36-сағаттық жүктемемен айына 144 сағат есебінен белгіленеді, яғни оқытудың 2 жыл 10 айында 4320 сағат — 2460 теориялық оқыту, 1752 — өндірістік оқыту және кәсіби тәжірибе, емтихандар 108.

Жұмысшылардың кәсіби даярлығының оқу жоспарына кіреді:

Жалпы білім беретін пәндер — 1668 сағат;

Жалпы кәсіби курс — 222 сағат;

Арнайы пәндер — 498 сағат;

Білімнің ұйымдастырылуымен анықталатын пәндер — 72 сағат.

Өндірістік оқыту бағдарламасы оқытудың екі кезеңін қарастырады: оқу шеберханаларында (1-2 курс) және кәсіпорындарында (3 курс). Кәсіби тәжірибе 40 пайызды құрайды, міндетті оқытудың оқу уақытының жалпы көлемінен 1752 сағатты құрайды. Жартыжылдық қорытындысы бойынша тексеру жұмыстары мен кезеңдік аттестация жүргізіледі, 2 айда 1 рет оқушылар аттестациясы. Кәсіби тәжірибе аудан кәсіпорындарында өткізіледі. Тәжірибе жоспары мен мазмұны ұмыс берушімен келісіледі. Оқу жоспарынан бөлек 11 сағат тракторларды жүргізу бойынша жаттығуға (1-2 курс), 70 сағат теориялық сабақтар күндерінде әрбір оқушымен жеке жүргізілетін автомобиль жүргізу бойынша өткізіледі.

Факультативті сабақтар өткізу жоспарланды: ЖҚТБ, «Қазақстандық құқық», «Өлкетану», «Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістік негіздері».

Оқытуды аяқтағаннан кейін Біліктілік емтихандары қарастырылған: НОК тестілеу (кәсіби дайындық және біліктілік алу деңгейінің бағасы), емтихандық жазба жұмыстарын қорғау.

Арнайы және жалпы кәсіби пәндер бойынша ағымдағы жылдың 1 жартыжылдығындағы білім сапасы — 63,3 % құрады. 2011-2012 оқу жылында сапа % — 45,5 % құрады, үлгерім — 99%. Сапаның өсу % — 18,8.

топ

орташа балл

Сапа %

СОУ

үлгерім

ФШ 13

3,5

50

50

90

ФШ 12

3,9

73,7

64,2

100

ФШ 22

3,6

57,1

54

100

ФШ 32

4,06

79,9

67,5

100

ФШ 21

3,8

66,9

62,1

90

ФШ 23

3,7

71,6

56,6

100

ФШ 31

3,3

40

47

100

ФШ 33

3,5

54

51,4

100

ДІ 14

3,9

76,9

62,8

100

барлығы

3,6

63,3

57,2

95

Колледждің оқу-өндірістік құрылымын мұғалімдер, ө/о шеберлері мен әр түрлі бағыттар бойынша оқытатын оқытушылар, яғни жалпы кәсіби пәндер, арнайы пәндер, өндірістік оқыту, жұмысын ұйымдастыратын циклдік әдістемелік комиссия көрсетеді. Одан басқа, сабақ және сабақтан тыс жұмыстар, колледж оқушыларының оқу-өндірістік жұмыстары оқу кабинеттері, лабораториялар және өндірістік шеберханалармен ұйымдастырылады. Ақпараттық қамтамасыз ету кітапханамен, видеомен, ақпараттық технологиялар мен оқытудың техникалық құралдары лабораториясымен жүзеге асырылады.

Мұғалімдермен оқу-әдістемелік кешендер, әдістемелік материалдар әзірленді. Колледжде ең үздік мұғалімдерінің алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибелері жаңартылады және таратылады.

Оқу үрдісінде оқытудың дәстүрлі де, сондай-ақ инновациялық та технологиялары қолданылады: мәселелі және дамытушы оқыту, ақпараттық және мультимедиялық технологиялар, біліктілікке негізделген модульды оқыту технологиялары, және басқалары. Оқытудың тәжірибелік-бағдарлы және жеке бағдарлы түрлері, электронды оқытушы құралдар қолданылады. Әр түрлі пәндер бойынша электрондық оқу құралдары, электронды УМК дайындалды.

Мультимедиялық құралдарды сабақтарында сәтті әрі белсенді Зейдлец Н.Г., Анциферов Д.В., Коломников В.П., арасында, оқытылатын тақырыптарды көрнекі түрде көрсетуді қамтамасыз етіп, Костовбаева М.В. ө/о шеберлері Гриневич Н.В., Анциферова И.В., Коломников В.П. қолданады.

Сабақтан тыс қызмет оқуға қызығушылықты белсендендіруге бағытталған. Жоспарға сәйкес пән апталары өткізілді: «Тракторист», «Есепші» мамандықтары бойынша. Апта шеңберінде шаралар өткізілді: газет шығару, сыныптан тыс шаралар, жарыс сипатындағы ашық шаралар. Мына мұғалімдермен өткізілген шаралар жақсы баға алды: Зейдлец Н.Г., Гриневич Н.В., Левицким Г.М.

Жартыжылдық қорытындысы бойынша 2,3 курс топтарында «Аспазшы», «А-ш өндірісінің тракторист-машинисті» мамандықтары бойынша тексеру жұмыстары жүргізілді. Тәжірибелік тапсырмаларды орындауға берілетін уақыт нормасы — 6 сағат.

Топ

Білім сап.%

СОУ

орташа бал

5

4

3

ФШ 21

90,9

61,2

3,9

9

1

ФШ 22

69,3

55,38

3,6

9

4

ФШ 23

58

52

3,5

7

5

ФШ 31

100

56,71

3,5

2

8

7

ФШ 32

75

69

4

4

5

3

ФШ 33

80

58,4

3,8

8

2

қорытынды

78,8

58,7

3,7

6

46

22

Бірінші жартыжылдықта ӘБ-ге емтихандық жазба жұмыстарының тақырыптары әзірленді және бекітілді, тақырыптарды оқушыларға бекіту туралы колледж бойынша бұйрық шықты, мұғалімдерден емтихандық жазба жұмыстарын орындау бойынша кеңесшілер тағайындалды.

Колледжде тұтас оқу-тұрғын үй кешені бар, онда жақсы жабдықталған оқу кабинеттері және лабораториялар, кітапхана, мультимедиялық кабинет, акт залы, спорттық алаң, жатақхана бар. Оқу орнының аумағында көлік бірлігінің қажетті санымен автогараждар орналасқан.

№ 20 Железин колледжінде оқу үрдісі шеңберінде үнемі түлектер кәсібилігін жоғарылату бойынша белсенді жұмыс жүргізіледі.

№ 20 Железин колледжінде серіктестермен қарым-қатынас білім мазмұнын жетілдіруге және оқу үрдісі, өндірістік тәжірибені ұйымдастыруға, еңбек нарығын және колледж түлектерінің жұмысқа орналасуын зерттеуге, жазғы кезеңде оқушылардың жұмыспен қамтылуын ұйымдастыруға, өндіріспен оқу үрдісінің ара-қатынасына бағытталған.

26 аудан кәсіпорындарымен келісім — шарт, мына мамандықтар бойынша бітіруші топтар оқушыларының 100%-ын қамтыған 51 үш жақты келісім-шарт жасалды:

1504000 «Фермер шаруашылығы»

біліктілігі: 1504062 ауыл шаруашылық өндірісінің тракторист — машинисті; 1504082 «С» категориялы автомобиль жүргізушісі, кәсіпорындар:

«Пшеничникова» ШҚ, «Көмек» МКК, «Тугумбаев» ШҚ, «АгроПром Павлодар» ЖШС,

«Василевич» ШҚ, «Егер» ШҚ, «Черепанов» ШҚ, «Алтынды — ПВ» ШҚ, «Үміт» ШҚ, «Казанцев» ШҚ, «Анисов И.М.» ШҚ,"Кирилов" ШҚ," Салун" ШҚ, " Друзик" ШҚ, " Юрченко" ШҚ.

Железин өнеркәсіп және ауыл шаруашылық бөлімімен, «Отан» АҚ, Железин РТИ КГИ в АПК МСХ РК белсенді түрде серітестік құрамыз.

Технологиялық және диплом алдындағы тәжірибе кезеңінде оқушылар Мемлекеттік стандартқа сәйкес 1540000 «Фермер шаруашылығы» мамандығы өздігінен МТЗ, ДТ тракторлары, АШМ, ауыл шаруашылық дәнді-дақылдарын өсіру және жинау бойынша «НИВА» комбайндары базасында агротехника және өндірістік жұмыстар талаптарына сәйкес агротехникалық жұмыстарды орындайды. Өздігінен аусымдық техникалық қызмет көрсету, жұмысқа МТА жөндеу және т.б. жұмыстарды орындайды.

Мамандықты игеру мақсатында ШҚ жетекшілері оқушылармен бірге тракторлар мен ауыл шаруашылық машиналарын жөндеу жүргізуге қатысатын тәлімгерлерді тағайындайды.

Көктемгі, күзгі дала жұмыстары кезеңінде оқушыларға шынжыр табан, дөңгелекті тракторларды бекітеді.

біліктілігі: 150401 2 — Есепші:

"Қызыл —Тау"ЖШС, " Шахтырев" ШҚ, Алакөл СДК КМҚМ, ГУ «Орманды қорғау бойынша Үрлітүб мекемесі», «Лиханова» ЖК, Железин РЭС, «Көмек» МКМ.

Кәсіпорынмен оқушылар танысқаннан кейін кәсіпорындағы негізгі құралдардың алғашқы есебін оқып-біледі, мүлікті түгендеу жүргізуге қатысады, кассалық құжаттармен жұмыс жасайды, № 1 ордер-журналына тіркеп, кіріс және шығыс кассалық ордерлерін жазады, есептеу есебі бойынша операцияларды орындайды, өндірістегі еңбекті төлеу туралы қағидалармен танысады, еңбек ақы төлемдерін жасайды және еңбек ақыдан ұстап қалады (10 пайыз зейнетақы төлемдері, салықтар), өндірісте жұмсалған материалдық қосалқы заттарды тізімнен шығару актісін құрады.

Біліктілігі 150404 2 — Аспазшы.

«Новомир ЖОМ» ММ, № 3 Железин ЖОМ, «Мощенский» ЖК.

Өндірісте тәжірибе өту кезінде үлкен назар көкөністерді алғашқы өндеуге, ет пен балықты механикалық аспаздық өндеуге, жартылай фабрикаттарды дайындауға бөлінеді. Оқушылар тәлімгерлерімен бірге әр түрлі тұздық сорпаларын — щи, борщ, рассольник, макарон өнімдері мен жармадан жасалған сорпаларды дайындайды, негізгі қызыл, ақ және су тұздықтарын дайындауды үйренеді. Пісірілген, тартылған және қуырылған көкөністерден тағамдар дайындайды. Макарон өнімдерінен тағам әзірлейді (запеканка, флот макароны, тартылған етпен макарон), екінші тағамдарға жармадан гарнир дайындайды, ботқалар — үгілмелі және жабысқақ, жұмыртқадан балықтан, тартылған еттен тағамдар әзірлейді.

Қаражаттандыру сұрағында белгілі бір жетістіктерге қол жеткізілді, біздің барлық оқушылар төленетін өндірістік тәжірибе өтеді.

«Бакауов» ШҚ, «Нукер» ШҚ, «Алтынды» ШҚ және т.т. жұмыс берушілерінің жақсы жазба пікірлері мамандар дайындығының сапасын сипаттайды.

Колледж оқушылары жыл сайын жаңа агротехника және дәнді-дақылдарды өсіру технологиялары көрсетілетін, Железин ауданының әкімі өткізетін агросеминар-жиналысына қатысады.

Полезные ссылки

Официальный сайт Президента Республики Казахстан

Законы, Указы, Распоряжения, События, Выступления, Послания

Управление образования Павлодарской области

Все об образовании в Павлодарской области.

Программа занятости 2020

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Нормативно-правовые акты, общие индикаторы и направления программы, новости.

Народное IPO

О программе "Народное IPO". Как стать участником "Народного IPO". Возможности и риски.